Yoga Academy

 

Medytacja


Medytacja
W języku tybetańskim, słowo gom, którego używa się dla określenia medytacji, dosłownie oznacza “zaznajamianie się, oswajanie, przyzwyczajanie”. I tak, medytacja staje się zatem praktyką pozwalającą na przyjrzenie się różnym stanom naszego umysłu, a więc naszym myślom i emocjom, oraz świadome ich oswajanie i wyrobienie nawyku utrzymania koncentracji i uważności. Podczas zajęć będziemy pracować z różnymi technikami medytacyjnymi czerpiąc z bogatych tradycji jogicznych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczonych.

Praca z oddechem

Najczęściej nieświadomy, odruchowy, nawykowy, czysto biologiczny, oddech stanowi o jakości, a nawet o długości naszego życia. W czasach, gdy żyjemy szybko, przyspiesza także nasz oddech, a to z kolei wpływa bezpośrednio na nasze reakcje. Lęk, stres, zdenerwowanie są towarzyszącymi nam na co dzień emocjami, które same w sobie nie są ani negatywne ani pozytywne. Jednak stałe ich odczuwanie oraz częsty brak świadomości jaki towarzyszy ich przeżywaniu bardzo często przekłada się na stan naszego umysłu, a co za tym idzie na nasze zdrowie. By żyć świadomie i świadomie wpływać na swój stan, świadomość oddechu jest nieoceniona. Podczas zajęć uczymy jak oddychać z pełną świadomością oraz jak kierować oddechem szczególnie w sytuacjach dla nas trudnych. Czerpiemy głównie z jogicznych praktyk Pranayamy, której założeniem jest kierowanie życiową energią poprzez świadomy oddech. Na zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą nauczyć się technik oddychania pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, ale także osoby, które chciałyby rozpocząć codzienną praktykę oddechową.

Yoga Nidra

Nazywana jogicznym snem, Yoga Nidra jest techniką medytacji i głębokiej świadomej relaksacji, której celem jest kompletne fizyczne, psychiczne i emocjonalne odprężenie. Praktyka ta odbywa się w pozycji leżącej, także z użyciem kocy i wałków do jogi jako pomocy w osiągnięciu jak najgłębszego relaksu. Podążając za głosem nauczyciela, pozostajemy w stanie na granicy snu pracując z odczuciami płynącymi z ciała, z oddechem i wizualizacją. Efekty regularnej praktyki Yoga Nidry to między innymi zmniejszenie stresu, podniesiona uważność i koncentracja, czy głębszy sen.