Yoga Academy

 

Zajęcia indywidualne

“Joga jest dla wszystkich: starych, młodych, grubych, szczupłych, jedynie nie dla leniwych”
Shri K. Pattabhi Jois

Na matę wchodzimy po raz pierwszy z różnych powodów. Może być to potrzeba wypoczynku, konieczność poprawy zdrowia, skorygowania postawy lub chęć wzmocnienia się, zwiększenia elastyczności czy zmiany wyglądu ciała. Czasem po prostu chęć zrobienia czegokolwiek „dla siebie” w zabieganym dniu, poświęcenia samemu sobie chwili czasu.

Bez względu na to, jaka motywacja nami kieruje i z jakimi uwarunkowaniami przychodzimy, każdy z nas może zacząć ćwiczyć jogę i otrzyma więcej korzyści z praktyki, niż oczekuje.

Zajęcia indywidualne pozwolą uważnie dostosować praktykę jogi do naszych potrzeb i indywidualnych możliwości: predyspozycji i słabości. Wesprą rozwój szczególnie tych aspektów, które są nam niezbędne, aby odpowiednio zbalansować pracę ciała i zrelaksować umysł.
Zajęcia mogą być prowadzone w formie cyklu spotkań, ciągłego kursu lub mieć charakter przygotowania do praktyki w grupie. Prowadzone są także spotkania jednorazowe lub o charakterze doraźnym, jeśli potrzeba wynika z chęci poprawy techniki wykonania określonych asan.

Istnieje możliwość wyboru nauczyciela/nauczycielki prowadzącej.
Terminy i godziny zajęć uzgadniane wg indywidualnych preferencji.